ESG standardi bi mogli biti nova šansa za bh. privredu

SARAJEVO, 26. januara (FENA) – Okolišni, društveni i standardi korporativnog upravljanja (ESG) mogli bi predstavljati novu šansa za bh. kompanije i cijelokupnu privredu.