Objašnjenje situacije u vezi sa grijanjem u Kantonu Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo neće dozvoliti da građani ostanu bez grijanja, uprkos političkom pritisku sa federalnog nivoa, osnovna je poruka sastanka članova Vlade KS sa čelnicima “Sarajevogasa” i “Toplana” koji još traje. 

 U posljednja tri dana za Kanton Sarajevo je isporučeno 215.000 kubika plina manje u odnosu na garantovane količine. 

 Kako je rečeno na sastanku, manjak je nastao zbog nepredviđenog povlačenja 150.000 kubika plina od strane “Arcerol Mittala”, na ime navodnog remonta. 

 “Energoinvest” u ovom trenutku traži da građani Kantona Sarajevo plaćaju tržišnu cijenu plina za dodatne količine, a koja je četiri puta viša od ugovorene, dok “Arcelor Mittal” dodatne količine plaća po nižim, ranije ugovorenim cijenama. Vlada KS neće dozvoliti da taj udar podnesu sami građani. 

 Trenutno u Sarajevu 70 posto kotlovnica radi na alternativnim gorivima, zbog reduciranih količina plina.