XXI Savjetovanje iz krivične oblasti

U organizaciji Udruženja sudija/sudaca FBiH, Udruženja sudija RS, Centra za edukaciju sudija/sudaca FBiH ,Centra za edukaciju sudija RS ,federalne advokatske komore, advokatske komore RS, u Neumu u periodu od 31.05. do 03.06. je održano krivično savjetovanje pod nazivom Izazovi pravosuđa u procesuiranju novih i tradicionalnih oblika kriminaliteta “.

Na Savjetovanju su izložene teme najeminentnijih pravnih stručnjaka iz krivične oblasti u regionu sa akcentom na najsavremenije oblike kriminaliteta. Uz Savjetovanje je objavljen Zbornik radova “Pravo i pravda” .

Učesnici Savjetovanja ispred Općinskog suda u Kiseljaku su bili predsjednica Suda Božana Banduka, sudci Baković Nedžad, Rasema Orman-Šerbo, Ivana Bakula i Dubravka Vidović. 

Sudac dr.sci. Baković Nedžad je modelirao panelom iz oblasti krivičnih djela izborne prevare. U zborniku radova “Pravo i pravda” je objavljen rad sudca Bakovića na temu “Struktura policijskih agencija u Bosni i Hercegovini “.