Dogovoren nastavak saradnje na privlačenju stranih investicija iz Njemačke

Direktorica FIPA-e Milica Marković upoznala je ambasadoricu SR Njemačke u BiH NJ.E. Margret Uebber o radu i nadležnostima Agencije, ističući da FIPA BiH pruža informacije, analize i savjete potencijalnim investitorima o poslovnom i investicijskom okruženju, uključujući zakonodavstvo koje se odnosi na direktna strana ulaganja. Tu su takođe i informacije o ekonomskim kretanjima u zemlji, prezentacija prilika za ulaganja, uključujući investicijske projekte u fazi razvoja ili projekte koji su već spremni za realizaciju, te pružanje pomoći potencijalnim investitorima i onima koji su već investirali u zemlji kroz “aftercare” program i saradnju s lokalnim, regionalnim i međunarodnim organizacijama s ciljem poboljšanja okruženja za ulaganje.

Takođe je govorila o aktivnostima koje FIPA-a ima namjeru da sprovode na tržištu Njemačke u narednom periodu, a koje uključuju i organizaciju “outreach” kampanje i učešće na određenim sajmovima.

Direktorica Marković je dogovorila s ambasadoricom Uebber i rukovodiocem Ekonomskog odjela Ambasade Michaelom Passlickom intenziviranje saradnje, uključujući i učešće FIPA-e na sastancima Stalne radne grupe između Savezne Republike Njemačke i Bosne i Hercegovine.

Na sastanku je istaknuto da Savezna Republika Njemačka i Bosna i Hercegovina već više od 25 godina održavaju bliske diplomatske odnose, da je Njemačka jako važna za Bosnu i Hercegovinu i njene kompanije, te samu FIPA-u s aspekta privlačenja direktnih stranih investicija i intenziviranja ekonomske i trgovinske saradnje.

Njemačka, kao zemlja s investiranih 752.2 miliona KM je na listi zemalja najznačajnijih investitora u BiH, a već godinama je najvažniji bilateralni trgovinski partner Bosne i Hercegovine.