Site icon DnevniBUZZ

IuteCredit objavio nerevidirane rezultate za prvih 6 mjeseci 2022. godine: Ispunjenje najvažnijih strateških ciljeva na nivou IuteCredit grupe

IuteCredit nastavlja svoj profitabilan rast i napredak ka ostvarenju strateških ciljeva: 

 

OPERATIVNO NAJVAŽNIJA DOSTIGNUĆA U POSLOVANJU IUTECREDITA BEZ UČINAKA AKVIZICIJE BANAKA

 

FINANCIJSKI NAJVAŽNIJA DOSTIGNUĆA IUTECREDIT POSLOVANJA BEZ UČINAKA AKVIZICIJE BANAKA

 

U prvih šest mjeseci 2022. godine IuteGroup je povećala svoju bazu klijenata, produktivnu imovinu, prihode i neto dobit, dok je doživjela velike promjene u svojoj tehnološkoj bazi i multinacionalnoj, multiregulatornoj organizacijskoj strukturi. Uspješna akvizicija prve banke u Grupu, tekuće digitalno uključivanje klijenata preko MyIute aplikacije, predani tim i snažna financijska disciplina osigurali su  40 miliona eura prihoda od naših klijenata i šestomjesečnu neto dobit od 13 miliona EUR-a kao rezultat našeg rada.

Konsolidirana bilanca, koja uključuje poslovanje i IuteCredita i EnergBanke, ostala je krajem juna na 300 miliona EUR-a u odnosu na kraj prvog tromjesečja. S druge strane, portfolio neto kredita porastao je za 10% na 171 milion EUR-a.  To znači da smo u razdoblju od aprila do juna veći dio imovine plasirali u proizvodnju prinosa. Kompanije IuteCredit i EnergBank bile su profitabilne same po sebi. Broj aktivnih klijenata je premašio 168.000 (3M/22: 160.000), a broj klijenata korisnika e-novčanika premašio je brojku od 85.000 do kraja izvještajnog razdoblja (3M/22: 83.000).

Sve navedene brojke pričaju jednu dobru priču: Taktički napredujemo u nekoliko smjerova prema strateškom cilju da do kraja 2024. godine imamo milion klijenata nudeći i zajmove i platne usluge.

Aplikaciju MyIute preuzelo je više od 300.000 ljudi. U isto vrijeme, naši kupci kontinuirano traže sve više i više  udobnosti u smislu aktiviranja i korištenja financijskih proizvoda. Posebno razvijamo backend tako da se ove značajke i proizvodi pokreću automatski ili samo s vlastitim unosom kupca, ali na personaliziran način. Primjerice, u Makedoniji smo do sada s New Coreom postigli da se 17% kredita u potpunosti automatski obrađuje i odobrava odmah putem interneta, na temelju lične procjene i personaliziranih parametara proizvoda.

Istodobno napredujemo u preuzimanju operativne kontrole nad Energbankom. Preuzimanje 95% udjela pokazalo se vrlo profitabilnim za IuteGroup. Od 30. juna 2022. konsolidirani kapital IuteGroupe iznosio je 50 miliona EUR-a, što je značajan skok u odnosu na razinu prije sticanja od 25 miliona EUR-a od 31. decembra 2021. Ipak, sama banka je već postala profitabilna čak i prije početka operativnog i digitalnog zaokreta koji predviđamo za razdoblje od 2022. do 2023. godine.

U poslovanju IuteCredita kreditni portfolio i prihodi nastavili su rasti, dok se struktura prihoda dodatno diverzificirala. Do danas je 96% prihoda od različitih usluga povezanih s kreditima (prihodi od kredita), a 4% od platnih usluga (prihodi e-novčanika).

Za cijelu 2022. godinu držimo se očekivanja prihoda i neto dobiti Grupe. Očekujemo konsolidirane prihode u iznosu od najmanje 75 miliona EUR-a (40 miliona EUR-a ostvarene u H1 2022.) i neto dobit od najmanje 16 miliona EUR-a (13 miliona EUR-a ostvarenih u H1 2022.),” rekao je Tarmo Sild, izvršni direktor grupe IuteCredit.

Kompletan nerevidirani izvještaj za 6M/2022 dostupan je pod iutecredit.com/reports/.

IuteCredit BiH, dio grupacije IuteCredit Europe, posluje na bh. tržištu između ostalog i sa svojim proizvodima MyIute i iutePay , a više o mogućnostima financiranja putem ove fin-tech kompanije možete naći na www.iutecredit.ba

Exit mobile version