Muzej ZAVNOBIH-a: Nacionalni spomenik koji je dugo čekao obnovu

Dugo se čekalo na obnovu Muzeja ZAVNOBIH-a u Mrkonjić Gradu, gdje je 25. novembra 1943. održano prvo zasjedanje ovog tijela.

Muzeju se nastoji vratiti nekadašnji izgled.

#MrkonjicGrad #ZAVNOBIH #Muzej