Protest osam sindikata pred zgradom Vlade Kantona Sarajevo

Održan je protest pred zgradom Vlade Kantona Sarajevo.

Okupili su se predstavnici osam granskih sindikata koji zastupaju više od 25.000 radnika i plaću primaju iz budžeta Kantona Sarajevo. Utvrđivanje osnovice plaće od 200 eura te provlačenje nacrta kantonalnog budžeta za narednu godinu, bili su njihovi ključni zahtjevi. Kantonalni premijer Edin Forto ranije je pozvao sindikalce na razgovor, objašnjavajući kako za ispunjavanje njihovih zahtjeva treba osigurati 73 miliona eura.

Iz Sarajeva se javio Boris Gagić.