Ramo Isak i Vahidin Munjić sa delegacijom Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak i direktor Federalne uprave policije (FUP-a) Vahidin Munjić sastali su se danas sa delegacijom Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini koju je predvodio asistent pravnog atašea Justin Hefner.

Ministar Isak i direktor Munjić zahvalili su se Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini na ogromnoj podršci koju daje Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova u borbi protiv organizovanog kriminala i jačanju profesionalnih standarda.

Delegacija Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini upoznata je s planovima jačanja Federalne uprave policije posebno u dijelu nabavke materijalno-tehničkih sredstava, ali i obuka policijskih službenika.

Asistent pravnog atašea Justin Hefner izrazio je punu podršku naporima federalnog ministra unutrašnjih poslova i direktora Federalne uprave policije u realizaciji zacrtanih ciljeva na polju borbe protiv organizovanog kriminala i jačanja profesionalnih standarda.

Posebno je istaknuto kako Ambasada Sjedinjenih Američkih Država nastavlja biti pouzdan partner Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova u vršenju poslova i zadataka iz svoje nadležnost.

(Visoko.co.ba)