Zašto raste interesovanje za dinarsku štednju?

Interesovanje za svaki oblik štednje tokom poslednjih godina konstantno raste, ali dinarska ima primetniji rast, naročito poslednje decenije.

Istraživanje Narodne banke Srbije je dokazalo da postoji stabilan porast tražnje za štednjom u dinarima i da ta tražnja mnogo brže raste u odnosu na deviznu štednju, a to je jasan pokazatelj preferencija građana koji štede.

Šta je to toliko privlačno kod dinarske štednje? Zbog čega već godinama raste ova vrsta štednje?

Pročitajte sve detalje u daljem nastavku teksta.

Dinarska štednja ima podsticaj od strane Narodne banke

Iako banke imaju različitu kamatnu stopu na štednju, ali je dinarska štednja uvek visoka. Razlog za to se nalazi u činjenici da Narodna banka Srbije ima dugogodišnju politiku podsticaja štednje u domaćoj valuti čime se ostvaruje veća monetarna stabilnost.

Korisnicima to konkretno znači da mogu da ostvare i duplo višu zaradu nego na štednju u stranoj valuti pa je to jedan od važnih razloga zbog čega je dinarska štednja toliko popularna.

Štednja u dinarima ne zahteva konverziju

U našoj zemlji je moguće plaćanje samo u dinarima kao zvaničnoj valuti pa je odlično kada se štedi u valuti koja će se i trošiti i nema gubitka zbog konverzije novca.

Ako to nije tako onda se dinarska štednja konvertuje u stranu valutu, a kada istekne period oročenja sledi još jedna konverzija iz strane valute u domaću pa se na dva mesta gubi novac samo da bi se štedeo novac u devizama.

Kada se dinarska štednja uveća sa kamatom, ona će se odmah trošiti što je velika prednost.

Dinar je stabilna valuta

Već decenijama je dinar stabilna valuta pa je vredno uložiti u njega i neće gubiti svoju vrednost.

I ovo je doprinelo da poraste interesovanje u štednji u dinarima i većem poverenju u bankarski sistem što je učinilo da i ukupna bankarska štednja raste pa banke imaju mnogo više deponenata.

Sve je više onih koji jednostavno veruju u ovakvo plasiranje viška sredstava pa se slamarice prazne, a štednja u bankama puni. Tome je doprinelo i to što država osigurava svaki račun pa će novac biti vraćen ako banka zapadne u neke probleme u poslovanju.

Odličan izbor za investiranje

Dinarska štednja je nastavila da raste i zato što su drugi uslovi investiranja postali nepovoljniji.

Cene stanova rastu, skuplji su i svi drugi vidovi ulaganja pa se štednja u dinarima pokazala kao najbolji način ulaganja novca. Novac je vrlo brzo dostupan, a uz neke kombinovane modele štednje može da se dobije odobrenje za povlačenje novca i pre isteka perioda oročenja.

Na ovaj način se sredstva čuvaju i sprečava trošenje koje nije namensko, a dinari su na bezbednom i osigurani od strane države. Novac će se umnožavati i donositi profit i to bez ikakvog rizičnog ulaganja ili problema pri povraćaju uložene sume što je često slučaj kada je potrebno prodati nekretninu da bi se povratila sredstva.

Odgovornom monetarnom i fiskalnom politikom u dužem vremenskom periodu došli smo do toga da je domaća valuta stabilna i da vredi. I na nju utiču globalne fluktuacije, ali u znatno manjem obimu pa je zato godinama najtraženije sredstvo za čuvanje vrednosti svoje ušteđevine.

Kontaktirajte svoju banku za uslove i visinu kamatnih stopa i počnite mudro da zarađujete!