D&B NOVITET NA TRŽIŠTU POSLOVNIH INFORMACIJA I ANALITIKE POVEZANA PRAVNA LICA

Poslovne informacije, finansijski pokazatelji i analitika predstavljaju sve značajnije stavke u poslovanju kompanija, kako na domaćem tako i na globalnom tržištu. Značaj i primjena ovih informacija najviše se ogledaju u segmentu kratkoročnog i dugoročnog planiranja poslovnih aktivnosti i povećanja prodaje u prevenciji problema naplate potraživanja. Dun & Bradstreet (D&B) je vlasnik najveće svjetske baze podataka, koja sadrži više od 250 miliona podataka o poslovanju za više od 250.000.000 kompanija iz 220 zemalja svijeta.
Skoro 200 godina Dun & Bradstreet pruža podršku klijentima i partnerima da rastu i napreduju zahvaljujući podacima, analitici i rješenjima temeljenim na finansijskim pokazateljima i poslovnim podacima.

Dun & Bradstreet tim u Bosni i Hercegovini u proteklom je periodu vrijedno radio na unaprjeđenju svih poslovnih rješenja za korisnike te razvoju novih servisa po kojima je ova kompanija prepoznatljiva kao lider u oblasti podataka i analitičkih uvida i na domaćem tržištu.

O kompaniji Dun & Bradstreet i svim prednostima koje ona donosi privrednicima u našoj  zemlji razgovarali smo sa Nejrom Hadžiefendić, SMB Sales Director za Bosnu i Hercegovinu.

Pitanje: Šta je to novo u D&B poslovnim rješenjima?

Nejra Hadžiefendić: Mjesecima je naš tim, zajedno sa kolegama iz regije i lokalnim saradnicima i partnerima vrijedno radio na aktivaciji potpuno novog segmenta D&B poslovnih rješenja, a kao rezultat tih napora, danas je svim privrednicima u BiH dostupan servis pod nazivom POVEZANA PRAVNA LICA. Ovo rješenje omogućava uvid u vlasničko-suvlasničku strukturu pravnih lica koja posluju na domaćem tržištu. Izuzetno smo ponosni na ovaj servis i jedna smo od samo nekoliko zemalja u regiji koja pruža uvid u POVEZANA PRAVNA LICA.

Pitanje: Šta korisnicima D&B usluga omogućava ovo novo rješenje?

Nejra Hadžiefendić: Korištenjem ovog rješenja kompanije mogu na jednostavan način, praktično pomoću jednog klika, imati uvid u povezane kompanije. Također mogu vidjeti ko su direktori, vlasnici, suvlasnici u više povezanih kompanija, ko su suvlasnici i članovi upravnih odbora i kakva je pravna i poslovna hijerarhija povezanih kompanija. Svakako, uz naša postojeća rješenja omogućen je uvid i u finansijske pokazatelje, statuse transakcijskih računa i druge bitne informacije svake od povezanih kompanija. Najprostije rečeno, dajemo odgovor na pitanje „Koliko članova broji “poslovna porodica” Vašeg “poslovnog partnera/klijenta/kupca/dobavljača”? Mi volimo reći da možete nadograditi svoje znanje o vama bitnoj kompaniji “porodičnim stablom i porijeklom pravnog lica” sa kojim poslujete ili planirate poslovati.

Pitanje: Koji su konktretni benefiti za korisnike?

ZA RAČUNOVODSTVENE AGENCIJE

Ø  Brzo i efikasno identificiranje povezanosti poslovnih subjekata.

Ø  Pomoć pri izradi studije transfernih cijena

Ø  Proširivanje liste klijenata preko identifikacije povezanih lica

Ø  Svakodnevno praćenje promjena

Ø  Provjera finansijskih podataka pojedinačnih subjekata

 

ZA CALL CENTRE I PRODAJNE TIMOVE

Ø  Brzo i efikasno identificiranje povezanosti poslovnih subjekata

Ø  Identifikacija donosioca odluke / decision maker

Ø  Kreiranje ponude za grupacije

Ø  Provjera finansijske stabilnosti pojedinačnih subjekata i grupacija

ZA BANKE I OSIGURAVAJUĆE KUĆE

Ø  Brzo i efikasno identificiranje vlasničke mreže

Ø  Povezanost poslovnih subjekata

Ø  Jednostavna provjera pojedinačnih kompanija unutar povezane mreže

Ø  Svakodnevno praćenje promjena

 

ZA KOMPANIJE KOJE SE BAVE PROIZVODNJOM I USLUGAMA:

Ø  Osiguranje poslovanja preko povezanih subjekata

Ø  Identifikacija mreže povezanih lica, proširivanje mreže kupaca

Ø  Prevencija nenaplaćenih potraživanja

Nejra Hadžiefendić: U zavisnosti od sektora u kojem posluje kompanija, brojni su benefiti korištenja ovog rješenja. Svi oni se mogu staviti pod “kišobran” zaštite i unaprjeđenja poslovanja. Možda najveći benefit, pored JASNE IDENTIFIKACIJE VLASNIČKE MREŽE I STRUKTURE POVEZANIH PRAVNIH LICA, predstavlja PREVENCIJA NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA i uvid u dodatne potencijale za povećanje prodaje kroz POSLOVANJE PREKO POVEZANIH SUBJEKATA i KREIRANJE PONUDA ZA GRUPACIJE. Značajno je naglasiti da, u okvirima GDPR regulative, svaki od međunarodnih subjekata koji isporučuju novčana sredstva kroz fondove, grantove, donacije i slično, koristeći ovo rješenje može biti siguran gdje, u konačnici, može završiti njihov novac.

ZA FONDACIJE I DONATORE:

Ø  Provjera vlasničke strukture startup-a

Ø  Provjera finansijskih podataka i vlasničke mreže primateljima granta

Ø  Utvrđivanje stvarnog stanja poslovnog subjekta

 

 Pitanje: Kome je namijenjeno ovo rješenje – ko su potencijalni korisnici?

Nejra Hadžiefendić: POVEZANA PRAVNA LICA su kreirana za potrebe svih pravnih subjekata od malih i srednjih kompanija, velikih poslovnih sistema, grupacija, računovodstvenih agencija pa do bankarskog sektora, javnih institucija, nevladinih organizacija i udruženja građana. Univerzalno rješenje koje je moguće korisiti u obimu i kapacitetu koje zahtjeva određena djelatnost i obim poslovanja. Bitno je naglasiti da je omogućeno korištenje kroz već postojeća D&B poslovna rješenja što omogućava dodatne analize finansijskih pokazatelja, segmentacije tržišta i sve ostalo što je kroz naš online sistem poslovnih rješenja dostupno za korisnike.

Pitanje: Kako se aktivira rješenje i da li pružate dodatnu podršku za korisnike?

Nejra Hadžiefendić: Aktivacija rješenja je vrlo jednostavna, kroz korištenje nekog od naših postojećih paketa, a moguće je preko naše zvanične web stranice na link ili na besplatni direktni broj 0800 22 337. Moje kolege su na raspolaganju i za sve dodatne informacije i e-mailom a, naravno, za sve korisnike pružamo i dodatnu podršku u vidu uputa za korištenje rješenja, ad hoc pretrage i rješavanje eventualnih zastoja ili poteškoća u korištenju servisa.

Već radimo i na dodatnim servisima koji će, nadamo se, u bliskoj budućnosti još unaprijediti ovo poslovno rješenje. Konstantno osluškujemo tržište i potrebe naših korisnika i svih privrednika u BiH, kako bismo kreirali najbolje usluge za što sigurnije i uspješnije poslovanje. To i jeste naša misija, kako u Bosni i Hercegovini tako i globalno.

Više o poveznim pravnim licima možete vidjeti na Povezana pravna lica – Dun & Bradstreet (dnb.com)