Kasim Tatić: Novi Intelektualni dernek pod nazivom „Obrazovanje i kreativnost: rastući i fiksirani mentalni sklop“

Multimedijalni preformans, obrazovno-zabavnog karaktera, poznat kao Intelektualni dernek, a pod nazivom: „Obrazovanje i kreativnost: rastući i fiksirani mentalni sklop“, održaće se u organizaciji Udruženja za razvoj, krativnost i okoliš „AMAXIMUS“ u četvrtak, 9. Marta 2023, na lokaciji O.Š. Mehmedalija Mak Dizdar, Sarajevo.

Sponzor ovog događaja je kompanija BH Telekom, koja je kao društveno odgovorna kompanija prepoznala doprinos koji udruženje Amaximus ostvaruje u promoviranju kreativnijeg pristupa individualnom i društvenom razvoju, u ovom slučaju vještina koje nastavnici u osnovnom obrazovanju mogu da koriste da potaknu vlastitu kreativnost kao i kreativnost svojih učenika.

Cilj je upoznati slušaoce sa značajem i međusobnom povezanošću fenomena kreativnosti, motivacije i komunikacije u procesu obrazovanja kroz prizmu rastućeg mentalnog sklopa. Poruka koja se želi uputiti je da je kreativnost kao fenomen formalno istaknuta kao jedan od važnih ciljeva obrazovnog procesa, ali da joj se u praktičnoj nastavi ili ne poklanja dovoljna pažnja.

Fiksirani mentalni sklop učenika ali i pojedinih nastavnika, predstavlja realnu prepreku za oslobađanje kreativnih potencijala u nastavnom procesu. Stoga, je neophodno upoznati nastavnike i roditelje sa suvremenim metodama kojima se kreativnost može potaknuti, načinima na koje se potiče razvojni mentalni sklop i kojima se može doprinijeti da motivirani učenici ali i sami nastavnici bolje i produktivnije koriste svoje inheretne, ali u velikoj mjeri zanemarene, potencijale, te da ih kroz poboljšanu međusobnu komunikaciju artikuliraju na uspješniji način.