Kasim Tatić: U srijedu novi Intelektualni dernek pod nazivom „Moć uvjerenja, važnost pitanja, nužnost promjena“

Intelektualni dernek pod nazivom „Moć uvjerenja, važnost pitanja, nužnost promjena“ održaće se u organizaciji Udruženja za razvoj, krativnost i okoliš „AMAXIMUS“ u srijedu 15.06. 2020 u 17 sati, na lokaciji Multimedijalna sala Hadžići, J.U. Kulturno-sportski i rekreacioni centar Hadžići.

Sponzor ovog događaja je kompanija BH Telekom, koja je kao društveno odgovorna kompanija prepoznala doprinos koji udruženje Amaximus ostvaruje u promoviranju kreativnijeg pristupa individualnom i društvenom razvoju, u ovom slučaju vještina razumijevanja, prilagođavanja i upravljanja promjenama.

Cilj je upoznati slušaoce sa najvažnijim odrednicama uspješnog prilagođavanja i upravljanja promjenama zasnovano prvenstveno na sagledavanju značaja koja usvojena uvjerenja imaju u tom pogledu, i to u najvećoj mjeri kroz prezentaciju i objašnjavanje praktičnih životnih situacija. Osnovna poruka koja se želi uputiti slušaocima jeste da promjene predstavljaju priliku a ne prijetnju, te da je ovladavanje umijećem uspješnog i efektivnog upravljanja promjenama izuzetno važno za uspjeh na svim poljima, od privatnog do poslovnog. Postavljanje pravih pitanja rezultira odabirom adekvatnih metoda kojima se željene promjene mogu efikasnije realizirati i iskoristiti za individualni i timski, odnosno organizacioni napredak.